مدیریت سایت:

جناب آقای سپاه منصور

آدرس شرکت

واحد ۱۴۶ – بازار پردیس یک – کیش

شماره تلفن

        +۹۸(۷۶)۴۴۴۴۵۶۵۳۱

آدرس ایمیل
info@netwayshopping.com

تلفن خدمات و اطلاعات:

۰۲۱-۸۸۹۹۵۵۹۴

بازگشت به بالا