مدیریت سایت:

پارس نت 

آدرس :
تهران ، مرکز کامپیوتر ایران ، واحد ۴۱۹

   شماره تلفن

   +۹۸(۲۱)۸۸۸۹۸۲۰۱

آدرس ایمیل
info@netwayshopping.com

تلفن خدمات و اطلاعات:

۰۲۱-۸۸۹۹۵۵۹۴

بازگشت به بالا